a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:


N&M CLUB thu thập các thông tin cá nhân của Qúy Khách Hàng cho mục đích bán hàng, theo dõi đơn hàng, giao hàng và chăm sóc khách hàng sau mua thông qua các chương trình Tiếp Thị Trực Tiếp đến số điện thoại và email của Qúy Khách Hàng:
- Gửi code sinh nhật

- Gửi code giảm giá

- Thông báo đơn hàng treo

- Thông báo đơn hàng thành công

- Mã khách hàng

- Mã tích điểm

- V.V

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

N&M CLUB sử dụng các thông tin cá nhân của Qúy Khách Hàng trong phạm vi trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, chăm sóc khách hàng

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

N&M CLUB lưu trữ thông tin khách hàng vô thời hạn. 

Trong trường hợp Qúy Khách Hàng có yêu cầu xóa thông tin cá nhân và tài khoản khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng gọi hotline 037 884 0808 để được tư vấn và hỗ trợ.


d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

Là các bộ phận liên quan đến bán hàng, vận đơn, chăm sóc khách hàng và quản trị website thuộc N&M CLUB.


đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin:

Qúy khách hàng vui lòng liên lạc với đội ngũ qua:

Hotline: 037 884 0808

Email: cskh@nmclub.com.vn


e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:
 

Qúy khách hàng vui lòng liên lạc với đội ngũ qua:

Hotline: 037 884 0808

Email: cskh@nmclub.com.vn

icon icon icon icon